Finansloven

Via nedenstående paragraffer, hovedområder, aktivitetsområder og hovedkonti fra finansloven, kan man finde hovedområder, opgaveområder og forvaltningsopgaver i FORM.

01 Dronningen

02 Medlemmer af det kongelige hus m.fl.

03 Folketinget

05 Statsministeriet

06 Udenrigsministeriet

07 Finansministeriet

08 Erhvervsministeriet

09 Skatteministeriet

10 Økonomiministeriet

11 Justitsministeriet

12 Forsvarsministeriet

14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

15 Social-, Bolig- og Ældreministeriet