Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 02 Internationale aftaler

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis Søgeord
Opgaver vedrørende de aftaler, traktater og konventioner Danmark har indgået med andre stater og med internationale organisationer. Det gælder eksempelvis aftaler vedrørende De Forenede Nationer (FN), Den Europæiske Union (EU), Europarådet og internationale specialorganisationer som eksempelvis NATO, OECD, OSCE og WTO. Dækker også Danmarks aftaler med internationale standardiseringsorganer
  Myndigheder
 • By-, Land- og Kirkeministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Udenrigsministeriet
  Søgeord
 • Internationale aftaler

   02.05 Internationale aftaler

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Aftaler, traktater og konventioner, som Danmark har indgået med andre stater og med internationale organisationer. Økonomisk bistand, støtte og bidrag, se 06.35 Internationale økonomiske relationer. Konkrete støtteordninger, projekter med videre dækkes i det enkelte serviceområde, se eksempelvis 34.25.05 Landbrugsstøtteordninger
   Myndigheder
  • By-, Land- og Kirkeministeriet
  • Justitsministeriet
  • Udenrigsministeriet
   Søgeord
  • Danmarks aftaler vedrørende internationale organisationer
  • Danmarks internationale aftaler
  • Danmarks internationale forpligtelser via internationale aftaler
  • Danmarks konventioner med internationale organisationer
  • Danmarks overenskomster med internationale organisationer
  • Danmarks relationer med internationale organisationer
  • Danmarks traktater med internationale organisationer
  • Internationale aftaler
  • Konventioner Danmark har indgået med internationale organisationer
  • Overenskomster Danmark har indgået med internationale organisationer
  • Traktater Danmark har indgået med internationale organisationer
  •  02.05.05 Aftaler vedrørende De Forenede Nationer (FN) 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Aftaler vedrørende De Forenede Nationer (FN), som er en mellemstatslig organisation med fokus på internationalt samarbejde, herunder fred, miljø, udvikling og menneskerettigheder. Danmarks økonomiske bidrag til De Forenede Nationer (FN), se 06.35.10.10 Økonomiske bidrag til De Forenede Nationer (FN)
    Myndigheder
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Aftaler vedrørende De Forenede Nationer (FN)
   • Danmarks aftaler vedrørende folkeret og international retsorden
   • Danmarks medlemskab af De Forenede Nationer (FN)
   • Danmarks medlemskab af FN
  •  02.05.10 Aftaler vedrørende Europarådet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Aftaler vedrørende Europarådet, som er et mellemstatsligt samarbejde med fokus på fremme af demokrati, retssamfund og respekt for menneskerettigheder
    Myndigheder
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Aftaler vedrørende Europarådet
  •  02.05.15 Aftaler vedrørende Den Europæiske Union (EU) 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis SøgeordVis fjerde niveau
   Aftaler vedrørende Den Europæiske Union (EU), som er en økonomisk og politisk union bestående af en række europæiske stater
    Myndigheder
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Aftaler vedrørende Den Europæiske Union (EU)
  •  02.05.20 Aftaler vedrørende nordisk samarbejde 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Aftaler vedrørende nordisk samarbejde med de øvrige nordiske lande
    Myndigheder
   • By-, Land- og Kirkeministeriet
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Aftaler vedrørende nordisk samarbejde
  •  02.05.25 Aftaler vedrørende internationale specialorganisationer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Aftaler med væsentlige internationale specialorganisationer som Danmark er tilknyttet udover De Forenede Nationer (FN), Europarådet, Den Europæiske Union (EU) og det nordiske samarbejde. Danmarks økonomiske bidrag til internationale specialorganisationer, se 06.35.10.40 Danmarks økonomiske bidrag til internationale specialorganisationer
    Myndigheder
   • Udenrigsministeriet
    Søgeord
   • Aftaler vedrørende internationale specialorganisationer
  •  02.05.35 Internationale aftaler om køb 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Internationale aftaler om køb som Danmark har indgået
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
    Søgeord
   • Internationale aftaler om køb

   02.10 International standardisering

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis Søgeord
  Standardisering hvor Danmark er afhængig af aftaler med andre lande eller følger andre landes standardiseringsorganer
   Myndigheder
  • Erhvervsministeriet
   Søgeord
  • International standardisering
  • Internationale standarder
  •  02.10.05 Internationale standardiseringsorganer 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Væsentlige internationale standardiseringsorganer som Danmark har indgået aftaler med og hvis standarder følges
    Myndigheder
   • Erhvervsministeriet
    Søgeord
   • Internationale standardiseringsorganer