Serviceområder

Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning"

02Internationale aftaler
03Udenrigstjeneste
05Samfundsstruktur
06Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08Borgerskab
10Uddannelse og undervisning
12Forskning
14Arbejdsmarked
16Kultur
17Fritid og idræt
18Kirke
20Sundhed
24Dagtilbud
26Social service og omsorg
30Skatter og afgifter
34Erhverv
37Miljø
38Natur og klima
40Politi
42Retspleje og domstole
44Straffuldbyrdelse
46Forsvar
47Redningsberedskab
52Fysisk planlægning og geodata
54Ejendomme og byggeri
56Energi- og vandforsyning
58Trafikinfrastruktur
59Trafik og transport
60Myndighedens personale og frivillige
62Myndighedens bygninger og arealer
63Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65Myndighedens kommunikation og dokumentation
67Myndighedens økonomi
68Myndighedens it

Ikon-forklaring

Beskrivelse Vis beskrivelse   |  Myndigheder   Vis Myndighed   |  Lovgivning   Vis Lov   |  Finansloven   Vis Finansloven   |  KLE   Vis KLE   |  Borger.dk artikel   Vis Borger.dk artikel   |  Borger.dk selvbetjening   Vis Borger.dk selvbetjening   |  Søgeord Vis søgeord  |  4. niveau Vis fjerde niveau  |  Gå til top

 05 Samfundsstruktur

Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis KLEVis Søgeord
Opgaver vedrørende samfundets styring og organisering, herunder offentlig forvaltning og demokrati, eksempelvis forfatningsgrundlag, forvaltningsgrundlag, valg og folkeafstemninger, politiske partier, Folketinget, regeringen, kommuners og regioners inddeling og styrelse, tilsynet med kommuner og regioner, tilsyn med efterretningstjenesterne, Rigsfællesskabet, kongehuset og persondatabeskyttelse. Dækker også lovgivningsprocessen, ligestilling og ligebehandling samt generel information om samfundet rettet mod borgere
  Myndigheder
 • Ankestyrelsen
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Byretter
 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Christiansø Administration
 • Civilstyrelsen
 • Danmarks Statistik
 • Datatilsynet
 • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Domstolsstyrelsen
 • Dronningens jagtkaptajn
 • Erhvervsministeriet
 • Finansministeriet
 • Finanstilsynet
 • Folketinget
 • Folketingets Ombudsmand
 • Forsvarskommandoen
 • Forsvarsministeriet
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Kommune
 • Ligebehandlingsnævnet
 • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • Region
 • Rigsombudsmanden i Grønland
 • Rigsombudsmanden på Færøerne
 • Rigsretten
 • Social- og Boligstyrelsen
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Socialtilsyn
 • Statsministeriet
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
 • Valgbarhedsnævnet
 • Valgnævnet
  Søgeord
 • Samfundsstruktur

   05.05 Offentlig forvaltning og demokrati

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Opgaver vedrørende grundlaget for Danmarks styring, herunder myndighedsstruktur og valg
   Myndigheder
  • Ankestyrelsen
  • Beskæftigelsesministeriet
  • Byretter
  • Børne- og Undervisningsministeriet
  • Christiansø Administration
  • Danmarks Statistik
  • Datatilsynet
  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Domstolsstyrelsen
  • Dronningens jagtkaptajn
  • Erhvervsministeriet
  • Finansministeriet
  • Finanstilsynet
  • Folketinget
  • Folketingets Ombudsmand
  • Forsvarskommandoen
  • Forsvarsministeriet
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Justitsministeriet
  • Kommune
  • Ligebehandlingsnævnet
  • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Region
  • Rigsombudsmanden i Grønland
  • Rigsombudsmanden på Færøerne
  • Rigsretten
  • Social- og Boligstyrelsen
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
  • Socialtilsyn
  • Statsministeriet
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Valgbarhedsnævnet
  • Valgnævnet
   Søgeord
  • Demokratiske institutioner
  • Folkestyre, offentlig forvaltning og demokrati
  • Offentlig forvaltning og demokrati
  •  05.05.05 Forfatningsgrundlag 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende det danske forfatningsgrundlag
    Myndigheder
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Forfatningsgrundlag
  •  05.05.08 Forvaltningsgrundlag 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende de regler, retningslinjer og principper, der ligger til grund for forvaltningsudøvelsen i den offentlige sektor
    Myndigheder
   • Folketinget
   • Folketingets Ombudsmand
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Region
    Søgeord
   • Forvaltningsgrundlag
  •  05.05.12 Persondatabeskyttelse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Borger.dk selvbetjeningVis SøgeordVis fjerde niveau
   Lovbestemte retningslinjer og principper for alle, der foretager behandling af personoplysninger, det vil sige myndigheders, organisationers og virksomheders behandling af personoplysninger, herunder tilsyn med behandlingen. Dækker også reguleringen af kreditoplysningsbureauer
    Myndigheder
   • Byretter
   • Datatilsynet
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   • Digitaliseringsstyrelsen
   • Domstolsstyrelsen
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Region
    Søgeord
   • Almindelige personoplysninger
   • Beskyttelse af persondata
   • Beskyttelse af personoplysninger
   • Bestemmelser vedrørende persondata
   • Bestemmelser vedrørende personfølsomme oplysninger
   • Databeskyttelsesforordning
   • Databeskyttelsesforordningen
   • Databeskyttelsesregler
   • Datasikkerhed, persondatabeskyttelse
   • Forordning om databeskyttelse
   • Følsomme persondata
   • Følsomme personoplysninger
   • General Data Protection Regulation, GDPR
   • Persondatabeskyttelse
   • Persondataforordningen
   • Persondataloven
   • Persondatasikkerhed
   • Personfølsomme data
   • Personfølsomme oplysninger
   • Regler for behandling af persondata
   • Regler for behandling af personfølsomme data
   • Regler for behandling af personfølsomme oplysninger
   • Regler for behandling af personoplysninger
   • Regler for brug af persondata
   • Regler for brug af personfølsomme data
   • Regler for brug af personfølsomme oplysninger
   • Regler for brug af personoplysninger
   • Regler for databeskyttelse
   • Regler for formidling af persondata
   • Regler for formidling af personfølsomme data
   • Regler for formidling af personfølsomme oplysninger
   • Regler for formidling af personoplysninger
   • Regler for håndtering af persondata
   • Regler for håndtering af personfølsomme data
   • Regler for håndtering af personfølsomme oplysninger
   • Regler for håndtering af personoplysninger
   • Regler for indsamling af persondata
   • Regler for indsamling af personfølsomme data
   • Regler for indsamling af personfølsomme oplysninger
   • Regler for indsamling af personoplysninger
   • Regler for opbevaring af persondata
   • Regler for opbevaring af personfølsomme data
   • Regler for opbevaring af personfølsomme oplysninger
   • Regler for opbevaring af personoplysninger
   • Regler for persondata
   • Regler for personfølsomme oplysninger
   • Regler for registrering af persondata
   • Regler for registrering af personfølsomme data
   • Regler for registrering af personfølsomme oplysninger
   • Regler for registrering af personoplysninger
   • Regler for sletning af persondata
   • Regler for sletning af personfølsomme data
   • Regler for sletning af personfølsomme oplysninger
   • Regler for sletning af personoplysninger
   • Regler for systematisering af persondata
   • Regler for systematisering af personfølsomme data
   • Regler for systematisering af personfølsomme oplysninger
   • Regler for systematisering af personoplysninger
   • Regler for tilpasning af persondata
   • Regler for tilpasning af personfølsomme data
   • Regler for tilpasning af personfølsomme oplysninger
   • Regler for tilpasning af personoplysninger
   • Regler for videregivelse af persondata
   • Regler for videregivelse af personfølsomme data
   • Regler for videregivelse af personfølsomme oplysninger
   • Regler for videregivelse af personoplysninger
   • Regler vedrørende persondatabeskyttelse
  •  05.05.14 Tilsyn med efterretningstjenesterne 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende tilsyn med efterretningstjenesterne, Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Center for Cybersikkerhed (CFCS)
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
   • Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET
    Søgeord
   • Kontrol med de danske efterretningstjenester
   • Tilsyn med de danske efterretningstjenester
   • Tilsyn med efterretningstjenesterne
   • Wamberg-udvalget, tidligere betegnelse for Tilsynet med Efterretningstjenesterne
  •  05.05.15 Valg og folkeafstemninger 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende afholdelse af politiske valg og folkeafstemninger
    Myndigheder
   • Danmarks Statistik
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   • Folketinget
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
   • Region
   • Rigsombudsmanden i Grønland
   • Rigsombudsmanden på Færøerne
   • Statsministeriet
   • Valgbarhedsnævnet
   • Valgnævnet
    Søgeord
   • Fintælling, valg og folkeafstemninger
   • Omvalg, valg og folkeafstemninger
   • Stemmekasser, valg og folkeafstemninger
   • Stemmerum, valg og folkeafstemninger
   • Valg og folkeafstemninger
   • Valgafholdelse, valg og folkeafstemninger
   • Valgdistrikter, valg og folkeafstemninger
   • Valgforbund, valg og folkeafstemninger
   • Valgkredse, valg og folkeafstemninger
   • Valgsteder, valg og folkeafstemninger
   • Valgsystemer, valg og folkeafstemninger
   • Valgsystemet, valg og folkeafstemninger
  •  05.05.20 Politiske partier 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende politiske partier, herunder godkendelse og økonomisk støtte
    Myndigheder
   • Folketinget
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
   • Valgnævnet
    Søgeord
   • Politiske partier
  •  05.05.25 Folketinget 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende Folketinget
    Myndigheder
   • Folketinget
    Søgeord
   • Folketinget
  •  05.05.30 Regeringen 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende regeringen
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Folketinget
   • Forsvarskommandoen
   • Forsvarsministeriet
   • Justitsministeriet
   • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
   • Rigsretten
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Regeringen
  •  05.05.34 Undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis SøgeordVis fjerde niveau
   Kommissioner til undersøgelse af bestemte forhold af almenvigtig betydning
    Myndigheder
   • Justitsministeriet
    Søgeord
   • Undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner
  •  05.05.38 Tilsyn med kommuner og regioner 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
    Søgeord
   • Tilsyn med kommuner og regioner
  •  05.05.40 Regioners inddeling og styrelse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende regionernes inddeling og styrelse
    Myndigheder
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Region
    Søgeord
   • Regioners inddeling og styrelse
  •  05.05.45 Kommuners inddeling og styrelse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende kommunernes inddeling og styrelse
    Myndigheder
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Børne- og Undervisningsministeriet
   • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
   • Kommune
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Socialtilsyn
   • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
    Søgeord
   • Kommuners inddeling og styrelse
  •  05.05.47 Ertholmenes administration 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende administration af Ertholmene (Christiansø og Frederiksø)
    Myndigheder
   • Christiansø Administration
   • Forsvarsministeriet
    Søgeord
   • Ertholmenes administration
  •  05.05.50 Rigsfællesskabet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende rigsfællesskabets styrelse
    Myndigheder
   • Rigsombudsmanden i Grønland
   • Rigsombudsmanden på Færøerne
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Det danske rige, Rigsfællesskabet
   • Det danske rigsfællesskab, Rigsfællesskabet
   • Rigsfællesskabet
  •  05.05.55 Kongehuset 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende kongehusets forvaltningsmæssige opgaver
    Myndigheder
   • Dronningens jagtkaptajn
   • Forsvarskommandoen
   • Forsvarsministeriet
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Kongehuset
  •  05.05.60 Ligestilling og ligebehandling 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Regulering vedrørende ligestilling og ligebehandling med henblik på at forebygge forskelsbehandling på grund af køn, etnicitet, alder, seksuel orientering, handicap, politisk anskuelse med videre
    Myndigheder
   • Ankestyrelsen
   • Beskæftigelsesministeriet
   • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
   • Erhvervsministeriet
   • Finanstilsynet
   • Justitsministeriet
   • Kommune
   • Ligebehandlingsnævnet
   • Social- og Boligstyrelsen
   • Social-, Bolig- og Ældreministeriet
   • Udlændinge- og Integrationsministeriet
    Søgeord
   • Ligestilling og ligebehandling
  •  05.10.02 Lovprogrammet 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende lovprogrammet, der udgør den skriftlige del af den åbningsredegørelse, som statsministeren afgiver til Folketinget ved indledningen af et nyt folketingsår
    Myndigheder
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Lovprogrammet
  •  05.10.07 Lovforslagsudarbejdelse 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende udarbejdelse af lovforslag og lovteknisk gennemgang af lovforslag
    Myndigheder
   • Finansministeriet
   • Justitsministeriet
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Lovforslagsudarbejdelse
  •  05.10.12 Lovforslagshøring 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende lovforslag i høring inden fremsættelse af lovforslaget i Folketinget
    Myndigheder
   • Civilstyrelsen
   • Justitsministeriet
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Lovforslagshøring
  •  05.10.17 Folketingsbehandling af lovforslag 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende Folketingets behandling af lovforslag
    Myndigheder
   • Folketinget
    Søgeord
   • Folketingets behandling af lovforslag
   • Folketingsbehandling af lovforslag
   • Private forslag, lovforslag fremsat af et folketingsmedlem
   • Private lovforslag, folketingsbehandling af lovforslag fremsat af et folketingsmedlem
  •  05.10.19 Folketingsbehandling af beslutningsforslag 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende Folketingets behandling af beslutningsforslag
    Myndigheder
   • Folketinget
    Søgeord
   • Folketingets behandling af beslutningsforslag
   • Folketingsbehandling af beslutningsforslag
   • Forslag til folketingsbeslutning, Folketingets behandling af beslutningsforslag
   • Private beslutningsforslag, folketingsbehandling af beslutningsforslag fremsat af et folketingsmedlem
   • Private forslag, beslutningsforslag fremsat af et folketingsmedlem
  •  05.10.22 Stadfæstelse og kundgørelse af love, juridiske dokumenter og lovpligtig information 
   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis SøgeordVis fjerde niveau
   Opgaver vedrørende stadfæstelse af lovforslag og kundgørelse af love og administrative forskrifter som eksempelvis cirkulærer via Lovtidende. Desuden offentliggørelse af juridiske dokumenter via Retsinformation og lovpligtig information via Statstidende
    Myndigheder
   • Civilstyrelsen
   • Justitsministeriet
   • Statsministeriet
    Søgeord
   • Stadfæstelse og kundgørelse af love, juridiske dokumenter og lovpligtig information

   05.15 Samfundsinformation

   Vis beskrivelseVis MyndighedVis LovVis FinanslovenVis KLEVis Søgeord
  Samfundsinformation rettet mod borgere. Emnespecifikke borgerrettede kommunikations- og informationsopgaver dækkes i relevant opgaveområde
   Myndigheder
  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Kommune
  • Region
   Søgeord
  • Samfundsinformation